Jernbaneprojekt skrider frem

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Den nye højhastighedsjernbane forventes taget i brug i 2028

Når den kommende dobbeltsporede højhastighedsbane bliver taget i brug i 2028 – hvis alt går vel – er der tale om et projekt, der tog sin begyndelse i 2016 med offentliggørelsen af en VVM-undersøgelse, dvs. Vurdering af Virkninger på Miljøet.

I 2009 vedtog Folketinget anlægsloven, og ca. tre år senere tog Vejdirektoratet hul på projektering og de forberedende arbejder af jernbaneprojektet samt omlægning af naturgasledningen. 

Folketinget vedtog nemlig, at den nye jernbane primært skulle placeres nord for motorvejen, der hvor naturgasledningen befandt sig. 

Det arbejde afsluttede Energinet i slutningen af 2023. 

Nu ligger bolden igen hos Vejdirektoratet, som skal indhente tilbud på arbejderne, gennemføre ekspropriationer og sætte det egentlige anlægsarbejde i gang i andet kvartal i 2024. 

Den nye højhastighedsbane bliver cirka 35 kilometer lang, og dermed fire kilometer kortere end den nuværende jernbaneforbindelse mellem Odense og Middelfart og med en mere lige linjeføring, der gør det muligt at køre med op til 250 km/t med persontog. 

Det vil dog næppe ske fra dag 1, da max hastigheden er på ca. 200 km/t. Der er således tale om en fremtidssikring, fremgår det af Vejdirektoratets hjemmeside. 

Den nye jernbane vil frigøre kapacitet på den nuværende jernbane, så der bedre kan afvikles godstogs- og regional persontogstrafik på den eksisterende strækning. 

– Ved at samle motorvej og jernbane i en fælles transportkorridor begrænses støj, barriereeffekter og landskabspåvirkning mest muligt, skriver vejdirektoratet. 

Grafik:

Jernbanen er angivet med blå farve, motorvejen med grå farve. Mellem Indslev og Ravnebjerg smyger den nye jernbane og motorvejen op ad hinanden. I Odense V begynder den nye jernbane ved Elmelund. Jernbanen krydser motorvejen ved Indslev og løber sammen med den nuværende jernbanelinje ved Kauslunde. Grafik: Vejdirektoratet.

Del denne historie på: