Ja til fjernvarme er halvt i mål

Aarup, Lundager, Aborg, Sandager & Salbrovad, Barløse, Turup

12. januar 2022

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Aarup halter bagud, men kan tage et spring fremad, hvis flere gør som Hotel Aarup Kro.

Da Assens Fjernvarme torsdag 6. december offentliggjorde, at tilslutningen til fjernvarme i Aarup og udvalgte landsbyer henover jul og nytår var steget med 5 pct fra 25 til 30 pct., skrev (nogle vil sige skrydede) Casper Andersen, at det skyldtes, at han havde meldt Hotel Aarup Kro til at blive tilsluttet fjernvarme. 

– Til borgermødet fik jeg at vide, at de 1.000 kvadratmeter, som hotellet råder over, tæller med i regnskabet, så de fem procent skyldes mig, siger Casper Andersen med et lille grin. 

Hvor mange procent Hotel Aarup Kro tegner sig for, skal Folkebladet ikke kloge sig på, men de fjernvarmeinteresserede Aarupborgere har al mulig grund til at sende varme tanker til Casper Andersen. 

For erhvervsareal tæller nemlig ikke med i den til grund liggende beregning, for så at tælle med, når det skal afgøres, om Aarup lever op til målsætningen om en tilslutning på 60 procent. 

Det lyder kryptisk, så hold tungen lige i munden. 

For at Assens Fjernvarme vil begynde nedgravningen af transmissionsledningen (som fører varmen fra fjernvarmeværket i Assens frem til Aarup og en række landsbyer) skal tilslutningsgraden (opbakningen) være på 60 procent i både det samlede nye forsyningsområde og i de delområdet, som forsyningsrådet er delt op i nemlig Lundager, Aborg, Sandager og Salbrovad, Barløse, Turup, Ørsted, Skydebjerg og Aarup. Dvs. Assens Fjernvarme graver kun hoved- og stikledninger ned i et område, hvis tilslutningen er på 60 procent. 

Ud over de nævnte delområder kan huse langs transmissionsledningen også få fjernvarme. 

Målet er 142.000 kvm

Tilslutningsgraden, fremgår det af Assens Fjernvarmes hjemmeside, måles i kvadratmeter med udgangspunkt i det olie- og gasopvarmede boligareal i området. 

I det nye forsyningsområde er der 1780 husstande med et samlet boligareal på ca. 236.000 kvadratmeter, som opvarmes med olie eller naturgas. 

Det betyder, at målet er nået, når Assens Fjernvarme har indgået fjernvarmeaftaler for ca. 142.000 kvadratmeter. 

Når Assens Fjernvarme så skal gøre tilslutningsgraden op, handler det ikke kun om boligareal opvarmet med olie og gas, men også om boligareal, der opvarmes på anden vis, samt areal hos erhverv og offentlige institutioner. 

Aarupskolen vil tælle med

Altså Hotel Aarup Kro tæller ikke med i beregningsgrundladet på 142.000 kvadratmeter, men til gengæld tæller de 1.000 kvadratmeter med, når Assens Fjernvarme gør op, om målet er nået. 

– Så hvis butikkerne i Bredgade tilslutter sig, sådan som Hotel Aarup Kro har gjort, vil butiksarealerne også tælle med? 

– Ja, det vil det, siger Lisbet Lund, der er regnskabs- og administrationschef hos Fjernvarme Assens. 

– Og hvis Aarupskolen, Lindebjerg og daginstitutionerne melder sig til, så vil det betyde rigtigt meget for tilslutningen i Aarup By?

– Ja, sådan er det, siger Lisbet Lund. 

Assens Fjernvarme skriver på sin hjemmeside, at tilslutningen på 30 procent – halvdelen af det nødvendige antal – er nået på en måned. 

Siden tilslutningen blev gjort op pr. 22. december, er tilslutningen steget i hele området. 

Tilslutningsprocenten varierer dog fra område til område. Størst er den i Sandager og Salbrovad med 56%, mens den er lavest i Lundager, hvor kun 22 procent har tilmeldt sig. 

Det markant største delområde, Aarup halter også bagud med 24 procents tilslutning. 

– Hvad tror Assens Fjernvarme er grunden til den store forskel på Sandager og Salbrovad på den ene side og Aarup på den anden? 

– Vi ved det ikke, men har talt om, at det måske kan skyldes, at vi har arbejdet med fjernevarmeprojektet i Sandager og Salbrovad i et par år og afventet at Aarup kunne komme med, som først blev mulig sidste efterår.  Altså, at folk i Sandager og Salbrovad har haft længere tid til at sætte sig ind i, hvad fjernvarme vil betyde for dem, end borgerne i Aarup har. 

Del denne historie på: