Hundeskov ved Møllegårdsvej klar til brug i august

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

To steder langs vejen får p-pladser

Godt nyt for de firbenede og deres tobenede ejere. Assens Kommune har besluttet at anlægge en hundeskov ved Møllegårdsskoven og i samme ombæring etablere to steder med parkeringspladser langs Møllegårdsvej. 

Hundeskoven bliver på omkring 5.000 kvadratmeter og placeres i den sydlige del af skoven, hvor der også anlægges p-pladser til fem biler. Midt på Møllegårdsvej vil tre biler kunne parkere i rabatten. 

Hundeskoven forsynes med låger i begge ender, og der anlægges også en sti igennem området mellem lågerne. 

Trådhegnet omkring hundeskoven vil blive sat inde bag den første række træer og buske, så det ikke umiddelbart er synligt fra Uglebjerg og Møllegårdsvej. 

– Herudover har jeg aftalt med forpagteren af græsbakken ved shelteret, at han fjerner alle de gamle wrapballer og klipper arealet ned. Der kommer også en bænk op oppe i det indhegnede areal på udsigtsbakken mod syd, hvor kørerne går og græsser, fortæller miljømedarbejder i Assens Kommune Peter Toxen Worms. 

Han forventer at hundeskoven og P-pladserne vil kunne tages i brug i løbet af august måned. 

Del denne historie på: