Høsten er i lade og sognehuset står klar til indvielse

Aarup

24. september 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Søndag 26. september 2021

Når det nye sognehus ved Aarup Kirke bliver indviet søndag den 26. september, er det et længe næret ønske, som er gået i opfyldelse.  Nemlig et stort ønske i Aarup sogn om at få bedre fysiske rammer og moderne faciliteter, samt mere plads til sognets aktiviteter og undervisning, samtidig med at sognehuset kunne knyttes geografisk tættere sammen med Aarup kirke og graverhus.

Indvielsen indledes med en festlig høstgudstjeneste i Aarup Kirke klokken 16, hvor syngepigerne medvirker med korindslag. Efter gudstjenesten vil menighedsrådsformand Peter Poulsen forestå den ”officielle” indvielse ved at klippe den røde snor ved Sognehusets indgang og han vil, sammen med kirkeværge og byggeudvalgsformand Per Hansen fortælle lidt om byggeprocessen. Herefter vil der være mulighed for at se Sognehuset indvendigt. Sluttelig byder Aarup menighedsråd på ”Kromandens gryde med ris, brød og salat”, samt et glas vin, øl og vand i de to store sale. 

Sognehusets historie 

I foråret 2020 bevilgede Assens Provstiudvalg pengene til et nybygget sognehus og sensommeren påbegyndtes graverarbejdet til den 304 m2 store rødstensbygning på plænen foran Aarup kirke. Hen over vinteren tog sognehuset mere og mere form, for i april 2021 at blive overdraget nøglefærdigt til Aarup menighedsråd.

Grundet restriktioner og forsamlingsforbud i Coronatiden, fandt Aarup menighedsråd det nødvendigt at udskyde den officielle indvielse af Sognehuset til sensommeren, selvom der i maj og juni måned, med restriktioner, blev undervist konfirmander og afholdt Syng-Sammen på terrassen og i først i september måned budgetsamråd for Assens provsti. 

Nu er tiden inde til at alle igen frit kan forsamles – og det helt uden restriktioner, derfor inviterer Aarup menighedsråd alle interesserede i Aarup-Rørup pastorat til at deltage i indvielsen af Aarup Sognehus, søndag d. 26. september.

– Aarup menighedsråd håber at se Aarup sogns beboere til indvielsen af det nye sognehus, som forhåbentlig mange år fremad vil danne den perfekte fysiske ramme til lærerige, gode og minderige oplevelser som foregår i kirkeligt regi for børn, unge og voksne i Aarup sogn og by, siger sognepræst Rikke Steen Knudsen. 

Del denne historie på: