For 100 år siden var der også lokalvalg

Aarup

13. november 2021

Af Annie Gaardsted Frandsen – Aarup.dk

For 100 år siden – i 1921 – var der ligesom i år, kommunale valg. Blot foregik det i det spirende forår i den første del af marts. By- og sognerådene kunne selv fastlægge datoen, så i 5560 Aarup var der valg i Rørup tirsdag den 8. marts, i Skydebjerg-Orte, som dengang omfattede Aarup, fredag den 11. marts, og endelig i Kerte lørdag den 12. marts. I Rørup var det i øvrigt første gang der var valg til den nye Rørup Kommune. Der skulle vælges 11 medlemmer til sognerådet for Skydebjerg-Orte og syv medlemmer til hver af sognerådene i Kerte og Rørup.

Dengang som nu opstillede kandidaterne på kandidatlister, og mandaterne blev ligesom i dag fordelt ved forholdstalsmetoden den d’hondske metode. Og ligesom i dag blev der kæmpet om stemmerne, men valgkampen var knap så lang. Det var således først i ugerne op til valget, at kandidatlisterne faldt på plads. For eksempel skulle kandidatlisterne i Skydebjerg-Orte Kommune først indleveres om aftenen den 7. marts, som de var valg den 11. marts. Og ligeledes i de to øvrige kommuner var det først få dage før valget, at kandidatlisterne blev offentliggjort. I Rørup og Kerte opstillede Socialdemokratiet, De radikale samt Venstre, dog således at der i Kerte var tre venstrelister. I Skydebjerg-Orte var der seks lister, og kun Socialdemokratiet og De Radikale opstillede på partilister. De fire øvrige lister var borgerlige lokallister – en for hver af områderne Frøbjerg, Skydebjerg, Orte og Aarup.

På de i alt 14 lister til sognerådsvalgene i de tidligere tre sognekommuner var der i 1921 i alt opstillet 82 kandidater. Det er næsten lige så mange, som der her hundred år senere til valget den 16. november i år er opstillet til kommunalbestyrelsen i hele Assens Kommune. Her er der i alt opstillet 83 kandidater.

Del denne historie på: