Fjernvarme til ca. 2000 borgere kom fire spadestik nærmere

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget Rasmus Helveg Petersen (RV) tog onsdag 12. oktober sammen med borgmester Søren Steen Andersen (V), formand for Assens Fjernvarme Søren Edlefsen og ambassadør for kommende forbrugere Ib Johansen, Salbrovad det første spadestik til nedgravningen af transmissionsledningen, som skal føre fjernvarme frem til Aarup og en række landsbyer. 

Det var en glad formand for Assens Fjernvarme, der kunne byde velkommen, skriver Assens Fjernvarme i et nyhedsbrev

– Det her er en helt særlig dag for Assens Fjernvarme og en særlig dag for de omkring 2.000 nye andelshavere og forbrugere. I dag skal vi officielt markere starten på et 4-årigt projekt med en samlet investering på næsten 400 mio. kr., fortalte Søren Edlefsen.

For Rasmus Helveg Petersen var det første gang, at han fik lov til at tage det første spadestik til en fjernvarmeudrulning, men han var tydeligt begejstret:

– Det er godt for elsystemet, det er godt for økonomien, det er godt for klimaet, og det er skidt for Putin. Jeg ved næsten ikke, hvad mere man kan ønske sig.

Ambassadør for de kommende fjernvarmeforbrugere Ib Johansen var tilfreds med, at projektet endelig er rigtigt i gang.

– Tak til Assens Fjernvarme fordi I gad tage os alvorligt, da vi kom med dette projekt for 2½ år siden. Tak til alle jeres medarbejdere, der har knoklet til trods for, at der har været et par bump undervejs. Og selvfølgelig stor tak til alle de mennesker, der har underskrevet en kontrakt, og som har troet på det her projekt.

 

Ingen fjernvarme uden rør

Spadestikket er den officielle igangsættelse af gravearbejdet, der vil tage 3-4 år. Det er i første omgang gravearbejdet til transmissionsledningen, der er igangsat, men resten af rørarbejdet, herunder stikledningerne, følger efter allerede i starten af november.

– Selvom mange får gravet stikledninger ind til deres huse i det kommende års tid, så vil der gå et lille års tid, inden de første kan varme sig med fjernvarmen, da rørsystemet først skal forbindes, ligesom de interne installationer hos forbrugere skal bygges om til fjernvarme, fortæller Assens Fjernvarme. 

Transmissionsledning mødes omkring Turup

Transmissionsledningen, som skal føre fjernvarmen frem fra Assens til Aarup og en række landsbyer, bliver 18 km lang. 

Første etape går fra Aarup med kurs mod Ørsted, mens den anden etape begynder i Assens og har mål mod Turup, hvorefter rørene forbindes. 

Assens Fjernvarme forventer, at transmissionsledningen er færdigetableret med udgangen af august 2023, skriver Assens Fjernvarme i et nyhedsbrev. 

Transmissionsledningen etableres med en afgrening til hver landsby, som får hver deres forsyningszone. Således bliver der kun få tilslutninger direkte på transmissionsledningen. 

– På den måde opnår vi den meste effektive drift af ledningen, skriver Assens Fjernvarme. 

Assens Fjernvarme er i fuld gang med at planlægge nedgravningen af hoved- og stikledninger i området ”Aarup Sydøst”, der som det første vil få fjernvarme. 

Gravearbejdet kommer til at forløbe parallelt med nedgravningen af transmissionsledningen. Når området til sin tid er blevet koblet på transmissionsledningen, skal installationerne i de enkelte huse bygges om til fjernvarme. 

Del denne historie på: