Fire nye områder tættere på fjernvarme

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Byrådet kan muligvis allerede på sit martsmøde godkende projektforslag for Grønnemose-Rørup, Kerte-Ørsbjerg, Erhvervsområde i Aarup og boliger langs transmissionsledningen

Adskillige beboere og virksomheder i Kerte, Ørsbjerg, Grønnemose, Rørup, Aarup og langs transmissionsledningen mellem Assens og Aarup har igennem længere tid spurgt Assens Fjernvarme om muligheden for at få fjernvarme, nu hvor Aarup og en række mindre landsbyer får det i løbet af de næste 1-3 år. 

Assens Fjernvarme har sat tal ind i excell-ark og lavet beregninger, som viser, at det under givne forudsætninger vil være muligt at forsyne de fire områder med fjernvarme. 

– Vi har indsendt projektforslag til Assens Kommune og håber, det bliver muligt for byrådet at tage stilling til dem på sit martsmøde, fortæller fjernvarmedirektør Marc Roar Hintze. 

Hvis byrådet siger god for projekterne kan Assens Fjernvarme umiddelbart derefter melde ud om priser og vilkår i øvrigt. 

Allerede nu er det dog muligt at nævne følgende. 

Generelle forhold

Et område kan kun kobles på fjernvarmenettet, hvis det som minimum ikke betyder højere fjernvarmeudgifter for de øvrige forbrugere. 

Endvidere er udvidelserne afhængige af, at Assens Fjernvarme i lighed med det igangværende projekt opnår tilskud fra ”fjernvarmepuljen”. 

Rørup-Grønnemose

Udfordringen er afstanden mellem Grønnemose og Aarup. 

– Vi skal anlægge en transmissionsledning på 5 km – og det koster mange penge.  Området vil bestå af to dele, industri i Rørup og boliger i især Grønnemose.  Hver for sig vil det ikke være rentabelt at forsyne dem med fjernvarme, men hvis begge delområder siger ja, kan det gå op i en højere enhed, siger Marc Roar Hintze. 

Forudsætningerne bliver dog – på grund af den lange transmissionsledning – skrappere end i Aarup og landsbyerne. 

– I Aarup og landsbyerne kunne vi tilbyde en tilslutningsrabat på 80 procent, men det bliver næppe muligt at tilbyde nogen rabat over hovedet. Men vores fjernvarmepris hører til landets billigste, og det er priser, som mange misunder os, siger fjernvarmedirektøren. 

I Aarup og landsbyerne skulle 60 procent af boligerne og erhvervsvirksomheder med gas- eller oliefyr sige ja til at skifte til fjernvarme, for at Assens Fjernvarme kunne stable et projekt på benene. 

– I Grønnemose- og Rørup bliver vi nødt til at kræve 90% tilslutning, siger Marc Roar Hintze.

Kerte-Ørsbjerg

Vilkårene vil, fortæller fjernvarmedirektøren, blive som i Grønnemose og Rørup, altså forventeligt ingen tilslutningsrabat og et krav om 90 procents opbakning fra boliger og erhvervsvirksomheder, som lige nu har gas- eller oliefyr.

Erhvervsområde i Aarup

– Det bliver som det øvrige Aarup for virksomhederne ligger jo i Aarup, så derfor rabat og krav om 60 procents tilslutning, siger Marc Roar Hintze.

Boliger langs transmissionsledningen

Boligerne vil få rabat som i Aarup og landsbyerne.

Del denne historie på: