Et godt initiativ siger demensramte Peter Hemmersam om de lilla bænke…

Aarup og hele Assens Kommune

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

De lilla forglem-mig-ej-bænke er et godt initiativ, mener Peter Hemmersam. 

– Da Røde Kors opsatte sine to røde bænke i byen, gav det god omtale, siger Peter Hemmersam, der håber de lilla bænke kan skærpe vores alle sammens opmærksomhed omkring demenssygdommene og konsekvenserne for de syge og deres familie.

– Der er altid to parter, når det gælder demens. Den syge og de pårørende, fortæller Peter Hemmersam, som igennem en længere årrække repræsenterede Socialdemokratiet i Aarup Kommunalbestyrelse.

– Min kone lider af parkinson-demens. Hun fik Parkinson i 2015 og fik senere diagnosen parkinson-demens, og det er ret alvorligt. Hun havde i de første år svært ved at forlige sig med sygdommen, fortæller Peter Hemmersam. 

– I en del år havde  Margit og Peter Hemmersam stor glæde af demenscafeen i kælderen under Birkely,  hvor syge og pårørende kan mødes en gang om ugen. 

– Efter en sang bliver vi delt op i to grupper, de demenssyge, som mødes måske over et spil, mens de pårørende er sammen, og så kan vi – under tavshedspligt – udveksle erfaringer. 

Demenscafeen er blevet en stor succes, så stor at der knap er plads til alle. 

– Vi vil gerne have et større lokale, men om det kan lade sig gøre, er ikke sikkert, siger lederen af demnenscaféen, Lone Vasegaard, som i sit professionelle liv beskæftigede sig med demensområdet i Odense Kommune og før da var leder af plejehjemmet Sydmarksgården i Verninge. 

Margit Hemmersam er i dag så svækket, at det ikke giver mening at møde op i demenscafeen.

– Hun bor i dag i rehabiliteringscenteret i Vissenbjerg, men har netop fået en holig i Holmely. Og det er rigtig godt, siger Peter Hemmersam.

– Ikke for at sige noget ondt om rehabiliseringscenteret, men i Holmely får hun sin egen lejlighed, som vi kan indrette med egne møbler, siger Peter Hemmersam. 

Del denne historie på: