Ekstraordinær generalforsamling i Industriens Foredragsforening

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Det er ikke noget kø-tilbud at blive medlem af Industriens Foredragsforenings bestyrelse, som de senere år har ubesatte poster. 

Det tager bestyrelsen konsekvensen af og foreslår derfor, at vedtægterne ændres således, at bestyrelsen fremover skal bestå af fra 3 til 5 medlemmer og ikke af 5.

En vedtægtsændring kan kun besluttes af en generalforsamling, og derfor indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling den 17. april klokken 18.20. 

Altså umiddelbar før forårets sidste foredrag, som handler om en af sidste århundredes værste forbryderbander i Danmark. Fhv. kriminalassistent Christian Medom fortæller om efterforskningen i Blekingegadesagen. 

Ny bestyrelse

Industriens Foredragsforening holdt generalforsamling 6. marts. 

Hans Walmar og Henning Frandsen var på valg. Walmar genvalgtes, mens Frandsen ikke ønskede genvalg. 

Bestyrelsen består desuden af Per Damsgaard Jensen og Lone Vasegaard.

Som suppleant valgtes Steen Christensen.

Efterfølgende har bestyrelsen konstituere sig med Hans Walmar som formand og sekretær. 

Lone Vasegaard som næstformand og repræsentant i Husrådet. Per Damsgaard Jensen er kasserer.

Del denne historie på: