Efter coronaen – det går igen fremad for Aktive Ældre i Aarup

Aarup

2. april 2022

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Coronaen har været hård ved foreningslivet. Spørg f.eks. Aktive Ældre i Aarup. 

– Coronaen kostede os 50 medlemmer. Før coronaen havde vi 208 betalende medlemmer, men det dykkede til 158, fortæller formand Finn Neumann. 

Heldigvis har nye aktive ældre meldt sig under fanerne, så tilbagegangen er vendt til fremgang. 

Det kan også ses på fremmødet til den faste mandagsaktivitet, gymnastik, kortspil, kaffe med meget mere. 

– I dag er vi 85, så det går den rigtige vej, siger Finn Neumann, som håber at komme op på 110-120, som var almindeligt før coronaen. 

Kontingentet er på 200 kroner for et helt år. Det giver ret til at møde op mandag formiddag i Aaruphallen i Skolegade. 

– Vi har aktivitet næsten året rundt. Idet vi kun holder lukket 14 dage omkring jul, hele juli og den første uge i august, siger Finn Neumann. 

De aktive medlemmer kan også glæde sig over at blive beværtet med gløgg og æbleskiver op imod jul og gratis biksemad til generalforsamlingen. 

Den nuværende bestyrelse har et hjertesuk: Nemlig medlemmer, der vil stille op til bestyrelsen. 

Mange ældre har i dag alt for travlt med aktiviteter og med at passe børnebørn til at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Det er ellers ikke noget der er specielt tidskrævende. Vi mødes en uge før det er store aktiviteter i hallen, som f.eks. Lions Bankospil, siger Finn Neumann. Til gengæld hygger bestyrelsesmedlemmerne sig, når de er sammen med hinanden, så de kan slet ikke forstå, hvorfor det ikke er et køtilbud at blive medlem af bestyrelsen.

Del denne historie på: