Det regner med penge fra Murermester Ib Hansens fond

Aarup

11. december 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

En stor donation til Kulturhuset Industrien forudsætter dog, at Assens Kommune igangsætter lovet renovering.

Kulturhuset Industrien kan se frem til at få 600.000 kroner fra Murermester Ib Hansens fond. 

Beløbet er reserveret til uddeling i 2022, fortæller advokat Poul Beck, der står som administrator for fonden, hvis formål er at støtte kulturlivet i Aarup. 

Det er dog ikke 100% sikkert, at Kulturhuset Industrien får pengene. 

– Tildelingen er betinget af, at Assens Kommune igangsætter den lovede renovering af loftetagen, som den har afsat 2 mio. kroner til. Sagt på anden vis, hvis kommunen tror, den kan spare 600.000 kroner på renoveringen, tager den fejl, fortæller Winnie Damgaard, der er med i fondsbestyrelsen og i øvrigt bestyrelsesmedlem i Musik På Industrien.  

– Murermester Ib Hansens fond har på seneste skruet op for uddelingen af penge, så hvor der i mange år dryppede små bevillinger til kulturlivet fra fonden, er der i dag tale om en sand pengeregn. 

Da fonden blev stiftet i 2005, som følge af den arv Ib Hansens havde testamenteret til kulturlivet i Aarup, var hovedstolen på ca. 1,5 millioner kroner, og så mange er der også i dag. 

– Indtil for ca. tre år siden var der et årligt afkast på de værdipapirer, som fonden havde investeret i, der muliggjorde en årlig støtte til kulturlivet på ca. 30.000 kroner, men det ændrede sig, så hovedstolen siden har skrumpet på grund af negative renter, fortæller Poul Beck. 

Fondsbestyrelsen besluttede derfor at afvikle fonden. 

– Den ønskede at afvikle fonden over 15 år, men Civilstyrelsen, som skal godkende et sådant ønske, sagde, at det skulle ske over tre år, fortæller Poul Beck. Og sådan bliver det. 

Støttekroner i 2021

I 2021 har murermesterfonden uddelt ca. 400.000 kroner, nemlig: 

Aarupskolen 45.000 kroner til udendørs idræt, bl.a. bordtennisborde.

Kulturhuset Industrien: 5.000 kroner til indkøb af et maleri af Jacob Herskind. 

Aarup Kirke: 43.000 kroner til udendørs belysning. 

Frøbjerg Festspil: 25.000 kroner til en container til Spisehuset. 

Musik På Industrien: 25.000 kroner til afholdelse af Handicap MGP.

Belysning af siloen ved Meny: 117.000 kroner. 

Fonden til bevarelse af Aarup Mølle: 150.000 kroner til ny omgang. 

Støttekroner i 2022

For 2022 har bestyrelsen foretaget følgende reservationer. 

Aarupskolen: 250.000 kroner til udendørs legefaciliteter

Kulturhuset Industrien: 600.000 kroner. 

Aarup Lokalråd: 15.000 kroner. 

Possementen: 200.000 kroner. 

Tilbage vil der være ca. 90.000 kroner til uddeling i 2023. Hertil kan komme beløb, hvis modtagerne af reserverede beløb ikke lever op til tilknyttede betingelser. 

Murermester Ib Hansens og hans fond

Murermester Ib Hansen, som forblev ungkarl og barnløs, testamenterede ved sin død sin formue – ca. 1,5 million kroner – til en fond, der skulle støtte kulturlivet i Aarup.

Aarup.dk bragte 16. november 2014 en biografi over Ib Hansen – skrevet af Jørgen Koch Sørensen, formand for Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Den lyder som følger. 

Ib Hansen blev født den 4. maj 1922 i Aarup. Han var søn af banearbejder, senere murermester Lauritz C. Hansen og Agnes Marie Karentine Rasmussen, og han blev deres eneste barn. Skolegangen i Aarup blev afsluttet i 1938 med en præliminæreksamen fra Aarup Realskole. Herefter blev Ib Hansen lærling i faderens murerfirma, og han blev i læretiden to gange tildelt hhv. diplom og 1. præmie fra Teknisk Skole i Aarup for særlig flid og dygtighed. Efter faderens død i 1956 overtog han firmaet som selvstændig murermester og han udførte gennem årene en lang række større og mindre byggeopgaver i byen og omegnen.

Allerede i 1958 udpegede Østifternes Brandforsikring ham som vurderingsmand for Aarup og omegn. I begyndelsen af 1960-erne opnåede han autorisation som kloakmester i Kerte og Skydebjerg Orte Kommune, og i perioden 1971 – 1986 var han af Aarup Kommune udpeget som vurderingsmand. Også hvervet som brandfoged varetog han i en periode. Ib Hansen nød bred respekt og tillid i byen, og det medførte, at han også uden for det faglige område fik tildelt en række tillidshverv. Han var bl.a. i en periode fra 1982 valgt som næstformand i Lokalhistorisk Forening, ligesom han var et mangeårigt medlem af bestyrelsen i Grænseforeningen i Aarup.

Ib Hansen boede hele livet i forældrenes hus i Holmelund 18, og han forblev ugift og barnløs. Han var et meget hjælpsomt og venligt menneske, men på det private område også lidt sky og indadvendt, og hans bekendtskabskreds var derfor ikke stor. Han havde imidlertid mange interesser, ikke mindst på det kulturelle område. Han læste om kunst og arkitektur og interesserede sig meget for historie og naturen, ligesom han bl.a. tog til Odense for at høre koncerter. Han foretog mange udflugter og rejser i Danmark og Nordeuropa for at pleje disse interesser, og via fotograferingen kan vi på mange områder følge ham i hans færden.

Kombinationen af, at han havde boet i Aarup hele livet, og hans historiske interesser gjorde ham til en skattet medarbejder på Lokalhistorisk Arkiv, hvor han var ekspert i at sted- og tidfæste ukendte fotografier fra byen og omegnen. Han var altid glad for at fortælle om fortiden og havde i det hele taget en fænomenal hukommelse og kunne huske alt om Aarups udvikling over en meget lang periode, ligesom han også samlede på gode anekdoter om livet i byen.

Ib Hansen døde den 14. juni 2004, 82 år gammel og ved fondens uddeling af midler, vil Aarups borgere med taknemmelighed kunne mindes et bysbarn, som tænkte meget på den fortsatte udvikling på det kulturelle område i byen.

Del denne historie på: