Det bliver hedt: Fjernvarme til Aarup og nye boliger på vej

Aarup

29. september 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Aarup Lokalråd holder årsmøde i Kulturhuset Industrien torsdag 30. september kl. 19.00

Aarup Lokalråd holder årsmøde på Kulturhuset Industrien torsdag 30. september klokken 19.00

Bestyrelsen stiller forslag om en vedtægtsændring, sådan at Aktive Ældre kan blive fast medlem af rådets bestyrelse. 

Sikkert er det også, at der skal vælges to nye medlemmer i stedet for Conny Møller Nielsen og Merete Siggard, som ikke ønsker genvalg. Ivan Sløk er også på valg og har mod på at tage en tørn til. 

Efter det ordinære møde skal det handle om eventuel fjernvarme i Aarup og to nye boligprojektet. 

Fjernvarme til Aarup? 

Assens Fjernvarme orienterer om bestræbelserne for at kunne forsyne Aarup med fjernvarme i god tid inden gassens udfasning om senest ni år.

Forudsætningen for at projektet kan gennemføres er et tilskud fra Energistyrelsens Fjernvarmepulje på 24 millioner kroner.  Dette tilsagn er ikke modtaget endnu. Sker det, skal Assens Kommune foretage en endelig godkendelse af projektet. 

29 parcelhusgrunde ved Bakkehusene

Assens Kommune vil orientere om de kommende 29 parcelhusgrunde ved Bakkehusene, også kaldet ”Trekanten”. Orienteringen vil omfatte en tidsplan for projekteringsfasen og byggemodningen. Hvornår grundene sættes til salg og den forventede  byggestart af de enkelte huse. 

Seniorboliger til salg og leje

Amstrup & Baggesen, der har erhvervet de to storparceller på ”Trekanten”, vil orientere om planerne for opførelse af 55 lejeboliger samt en antal seniorboliger, der forventes udbudt til salg. 

Del denne historie på: