Da capo: Nyt arrangement med jægerschnitzel og foredrag om Sprogø- og Livø-anstalterne

Aarup

Torsdag den 8. juni klokken 17.30. 

”Det var en fortrinlig aften” og ”tak til Hotel Aarup Kro og særlig til Henning Frandsen for en god aften”

Det var blot to deltagerkommentarer ovenpå det første arrangement med ”jægerschnitzel og foredrag med Henning Frandsen:  Deporteret til Sprogø og Livø”, holdt på Hotel Aarup Kro 13. april. 

De mange roser og de mange gæster – hotellet fik udsolgt – har fået kroejer Casper Andersen og foredragsholder Henning Frandsen til at holde et nyt arrangement – helt identisk med det i april. 

Altså at aftenen begynder med at spise jægerschnitzel – der om nogen er hotellets signaturret – hvorefter Frandsen fortæller den grumme historie om de to anstalter. 

Et humant fremskridt?

Fra 1911 til 1961 husede Livø i Limfjorden en øanstalt for såkaldt antisociale og kriminelle, åndssvage mænd, og fra 1923 til 1961 risikerede ”sexuelt løsagtige åndssvage, unge kvinder” at havne på Sprogø. 

Initiativtageren Christian Keller fra De Kellerske Anstalter – og med ham alle politiske partier, sagkundskaben og de fleste meningsdannere  anså dengang de to institutioner som et humant fremskridt i behandlingen af utilpassede åndssvage. 

Mændene og kvinderne, som havnede på Livø og Sprogø, delte ikke denne opfattelse, men de blev ikke spurgt, det var der ingen grund til…

For mange minusindivider, undermålere og defekte

Det handlede for politikerne, sagkundskaben og meningsdannerne om at redde samfundet.  Social- og racehygiejniske opfattelser var dengang fremherskende: Forskelle i individers, racers og klassers evner skyldes nedarvede faktorer, mente man. Og da middelklasseforældre var begyndt at føde færre børn, mens arbejder- og bondebefolkningen fortsat avlede mange børn, frygtede flertallet at Danmark ville blive oversvømmet af ”undermålere”, ”minusindivider” og ”defekte” som man kaldte de uønskede individer. 

Bekymringen gik også på en dalende kønsmoral og en øgning af antallet af kønssygdomme, hvor især den seksuelt aktive kvinde blev anset som smittespreder. 

Det mente man i første omgang at kunne nå via internering på Livø og Sprogø, men fra 1929 blev løsningen af sterilisere de lettere åndssvage mænd og kvinder. Så var man sikker på, at de ikke satte flere minusindivider i verden. 

Oluf Nyrup Rasmussen

Foredraget dykker ned i udvalgte mænd og kvinders historie og navnlig om deres ophold på Livø og Sprogø.  Det gælder bl.a. tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussens far, Oluf, som var interneret på Livø i syv år. 

Foredraget trækker tråde til de ikke særligt gode gamle dage, hvor man ikke for alvor sondrede mellem gale, åndssvage, asociale, småkriminelle og fattige. Og hvor en aparte opførsel skyldtes, troede man, at personen var besat af djævelen.  I middelalderen begynder man at spærre afvigerne inde i dårekister – for at beskytte samfundet.  Fra 1605 får nogle af afvigerne plads i Tugt, Rasp og Forbedringshuset på Christianshavn. 

1651 indrettes i Ladegården uden for Nørreport ‘Sct. Hans Hospital for afsindige og tossede, pestsyge og andre, der skulle gemmes af vejen. Den første egentlige åndssvageanstalt Gamle Bakkehus stammer fra 1855. 

Det koster 225 kroner at bænke sig foran et bord  med jægerschnitzel og bagefter høre foredraget. Drikkevarer skal betales særskilt.

Billetbestilling på tlf. 6443 1013, mail@hotelaarupkro.dk eller i krostuen i kroens åbningstid. 

Del denne historie på: