Byggemodningen af Trekanten begynder til september

Aarup

30. maj 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Assens Kommunes økonomiudvalg vedtog på sit møde 17. maj en køreplan for Bakkehusene, også kaldet for ”Trekanten”, dvs. arealet afgrænset af Ørsbjergvej, Assensvej og Møllegyden. 

Frem til september 2021 handler det om projektering og indhentning af tilbud. 

Byggemodningen kan så gå i gang til september og vil afhængig af vejrforholdene kunne vare et år. 

I oktober eller november fastsætter byrådet en mindstepris, og når det er sket, bliver byggegrundene udbudt. 

Det betyder, at opførelsen af boligerne vil begynde først på efteråret 2022. 

Del denne historie på: