Butiksdøden i Aarup…

Aarup

Af Jimmy Steen Eriksen, Solbakken 27, 5560 Aarup

Gruppen er “det sker i Aarup”

Der er i debat i gang på Aarup forum på facebook, om de mange butikker der er lukket gennem de seneste år. Noget der bekymrer borgere og erhvervsdrivende.

Hvis kundernes behov ikke dækkes af de lokale butikker, handler kunderne andre steder. Butikker/erhvervsdrivende afdækker kundernes behov og tilpasser sig derefter. 

Hvis det ikke hænger sammen økonomisk trods tilpasning, markedsføring etc. sker der det som vi har set gennem mange år. 

Butikker/erhverv lukker helt, eller flytter til andre områder hvor kunderne er. 

Men heldigvis er der i Aarup en fast stamme af gode butikker, og nye popper op indimellem, dertil attraktive kultur og fritidstilbud. 

Så når de nye butikker kommer til, skulle det gerne smitte af på kundegennemstrømning i byen til gavn for den samlede handel og udvikling af byen.  

En udvikling der skaber grundlag for at byens erhverv kan klare sig i konkurrencen på markedet. 

Så har butikkerne ikke det vi søger, så kan vi jo efterspørge det, så butikkerne har mulig for at udvikle sig herefter.

Flere penge er ikke bedre velfærd

På dagsordenen til det kommende udvalgsmøde i Social- og Ældre udvalget er en rapport om kommunalt tilsyn af Assens Kommunes plejeboliger, hjemmepleje, træning m.m. Tilsynet er foretaget af Socialtilsyn Syd+ i efteråret 2023. Altså et eksternt tilsyn.

Rapportens konklusioner er i den grad opløftende læsning. For en kommune som Assens, hvor velfærdsydelserne er små og begrænsede, viser rapporten, at flere penge ikke nødvendigvis giver bedre velfærd. 

Et samspil mellem god og visionær ledelse, politisk mod og ansvarsgjorte medarbejdere skaber tilsammen hjælp og pleje i topklasse. I Morgendagens Hjemmepleje, hvor minuturet er lagt på hylden, skaber seks udkørende grupper hjælp og støtte efter borgerens behov, og ikke efter en stringent tidsplan.

Det giver tilfredshed og tryghed for borgerne og for personalet. På Assens Kommunes plejehjem skaber Eden Programmet den fleksibilitet, som er nødvendig, når menneskelige behov på værdig måde skal opfyldes. 

Også på genoptræning og på vurdering om borgerens medinddragelse og selvbestemmelse viser undersøgelsen et flot resultat. Jeg forholder mig kun til disse områder, som rapporten berører, og som konservativt medlem af Social- og Ældreudvalget, er jeg meget stolt over det fine resultat, som rapporten viser. Som politiker har jeg både ret og pligt til at råbe op, når noget er skævt. 

Selvfølgelig kan der altid bruges flere penge, men det er ikke altid løsningen. En god ledelse er ofte nøglen til et godt resultat. 

Vagn Top, Vesterlaugsvej 7, 5690 Tommerup, Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti 

Del denne historie på: