Bestyrelsens beretning til Totalbankens generalforsamling 25. marts 2021 – i uddrag

Aarup

5. april 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

2020 vil nok først og fremmest stå for os alle sammen som Corona-året. Det var året med mundbind, afstand og albuehilsen. Det mest positive man kunne sige om en person var, at han eller hun var negativ eller falsk positiv, og sådan blev der vendt op og ned på meget.

Vi synes, vi er blevet hårdt ramt i Danmark, men i virkeligheden er vi vel sluppet forholdsvis nådigt i forhold til andre lande. Det gælder i forhold til, hvor mange danskere, der er blevet alvorligt syge af virussen, men det gælder også i

forhold til økonomien i 2020, som klarede sig bedre end forventet, og så gælder det heldigvis også for langt hovedparten af vores kunder og os selv. Totalbanken kommer således på trods af pandemien ud af året med et tilfredsstillende resultat.

Totalbanken kåret til Årets bank

Og så vil jeg ikke undlade at bemærke, at 2020 var året, hvor Totalbanken blev kåret til Årets bank blandt de mindre institutter…..Kåringen blev blandt andet

begrundet med, at Totalbanken har oplevet flot vækst, driftseffektivitet og indtjeningsudvikling over en længere periode….

Det er godt et år siden, at statsministeren for første gang lukkede Danmark ned på grund af Coronavirus, og vi har her i Totalbanken fulgt myndighedernes anbefalinger. Det har konkret betydet, at vi i en periode har haft lukket for

adgangen til vores filialer, hvilket i sig selv har været en ejendommelig oplevelse.

Vi har til gengæld fået stor erfaring med hjemmearbejde og onlinemøder. For vi har haft stor fokus på vores fortsatte kontakt til vores kunder i en usikker tid, og vi var fra starten meget hurtige til med opslag på hjemmeside og Facebook

at opfordre berørte kunder til at tage kontakt, så vi i fællesskab kunne finde de rette løsninger for dem. Det er formentlig også en af årsagerne til, at vi i fællesskab med kunderne er kommet rimeligt ud af året.

Først med feriepengelån

Som eksempel på bankens hurtighed og agilitet kan jeg nævne, at vi var den første bank, som tilbød kunderne et såkaldt feriepengelån, som betød, at vores kunder kunne få ekstra penge til rådighed længe før, myndighederne var

klar til at udbetale feriepengene….

Fokus på nedskrivninger

Hvis man for et år siden havde vist os billeder af tomme gader, lukkede storcentre, lufthavne, barer og caféer havde vi

nok forestillet os en situation – som under finanskrisen – med faldende boligpriser og aktiekurser samt store nedskrivninger i pengeinstitutterne.

Sådan er det som nævnt ikke gået. Til gengæld steg boligpriserne, og aktiekurserne faldt kun kortvarigt.

Nedskrivningerne er godt nok steget, men slet ikke til et niveau, som man kunne have frygtet. Netop nedskrivningerne er – på grund af Coronakrisen – et område, vi har haft stor fokus på i løbet af året, og derfor vil jeg også lidt utraditionelt starte med denne post.

I dag står vi i en situation, hvor hjælpepakkerne på et tidspunkt ophører, og vi skal tilbage til mere normale tider. Her bliver det afgørende, hvordan virksomhederne kan klare den situation. Kan de virksomheder, der har været hårdest

ramt, stå på egne ben igen? Og har Coronaen givet os et ændret forbrugsmønster, så morgendagens vindere bliver andre brancher end før pandemien? Vil antallet af konkurser, der ellers har ligget overraskende lavt, pludseligt stige,

når bordet fanger i forhold til de moms- og skattebetalinger, der tidligere er blevet udskudt?

Hensigterne med nedskrivningerne er at tage højde for de forventede kredittab….

Vi har derfor – i tråd med Finanstilsynets generelle anbefalinger og af forsigtighedsgrunde – hensat ekstra 10 millioner kr. som et ledelsesmæssigt skøn på vores nedskrivningspost. Dermed har vi garderet os mod eventuelle tab, der måtte

ramme vores kunder i kølvandet på hjælpepakkernes ophør.

Det er ikke kun nedskrivningsposten, vi har haft stort fokus på i 2020. Vi har også haft fokus på vores toplinje, der i disse år er udfordret af det historisk lave renteniveau…..

Omkostningerne steg med 5 procent

Nu vil jeg vende mønten og se på vores omkostningsside. De samlede omkostninger steg med 5,0 procent fra 2019 til 2020. Det er et resultat, som vi kan være tilfredse med, for der er i disse år et stort pres på vores omkostninger. Ud over de almindelige prisstigninger og overenskomstmæssige stigninger til aflønning af vores medarbejdere, er der øgede omkostninger blandt andet til overholdelse af de mange nye krav på blandt andet hvidvask- og complianceområdet.

Der er med andre ord både pres på vores omkostninger og vores indtægter. Det er derfor nødvendigt, at vi i dagligdagen har en stram styring af vores omkostninger. Og det har vi i Totalbanken. Vores mål er dog, at det så vidt muligt ikke må gå ud over betjeningen af kunderne, da den er årsagen til, at kunderne har valgt netop vores bank.

Totalbanken gik ud af 2020 med et overskud før skat på 50,6 millioner kr. i 2020. Efter skat endte resultatet på 39,7 millioner kr.

Set i lyset af Coronakrisen, det lave renteniveau og presset på omkostningerne fra ny regulering, produktudvikling og nye betalingsløsninger er det et resultat, vi kan være ganske godt tilfredse med……

Understøtter vækst og udvikling

Statsminister Mette Frederiksen kom i sin nytårstale ind på ”sammenhængen på tværs af vores land”. Hun pegede blandt andet på, at næsten hver anden dansker bor uden for de større byer. Og som hun sagde: ”Danmark er så lille,

at uanset hvor du befinder dig, så er du aldrig mere end 50 kilometer fra havet.”

”Alligevel er mulighederne blevet mere skævt fordelt”, fastslog hun og nævnte politi, uddannelse og lægedækning.

Hun understregede også, at – og jeg citerer igen ”Vi skal både have en stærk hovedstad. Velfungerende provinsbyer. Små bysamfund. Og levende landdistrikter.” Det kan vi ikke være uenige i. Faktisk kan det ikke siges meget bedre, og

det siger jeg ikke ud fra et politisk ståsted, men med fødderne solidt plantet i mulden i vores forretningsområde.

I Totalbanken arbejder vi hver dag for at understøtte vækst og udvikling i vores forretningsområde. Vi gør det gennem kreditgivning til driften af store og mindre virksomheder, til iværksættere med den lyse ide, til nye tiltag inden for

produktion, til foreninger og private, og så involverer vi os også i lokalsamfundet ved at yde støtte til kultur- og idrætslivet gennem sponsorater.

Jeg kan også nævne, at vi løbende ansætter nye unge mennesker, som finanselever. Vi er glade for dem, og vi ser det også som en del af vores samfundsopgave at give dem et uddannelses- og ansættelsesmæssigt ståsted, uden at de absolut skal til de store byer.

På den måde er vi med til at tage et medansvar for den sociale og økonomiske udvikling i det område, vi ligger i, og vi gør det gerne. Det er ikke filantropi, men forretningsdrevet samfundsansvar, som i sidste ende både er til gavn for det

lokalsamfund, som vi er en del af, og for os som virksomhed. For går det godt i lokalsamfundet, går det også godt hos

os.

Banken: Accelerator for grøn omstilling

Der er ingen tvivl om, at vi som bank spiller en vigtig rolle som accelerator for omstillingen mod en mere grøn og bæredygtig udvikling, fordi de projekter, vi er med til at finansiere, kan have stor betydning for fremtiden.

Sammen med vores faste samarbejdspartnere inden for realkredit og investering har vi taget fat på opgaven.

Lancerede energiberegner

Sammen med Totalkredit lancerede vi i 2020 en energiberegner, hvor boligejere kan indtaste deres adresse og få konkrete

forslag til, hvordan de kan energirenovere netop deres bolig for at spare penge på varmeregningen og samtidig være med til at reducere udledningen af CO2. Og det er ikke tilfældigt, for boligmassen er et af de steder, hvor der er størst potentiale for at nedbringe udledningen af CO2.

Kunder i Totalkredit kan også få et tilskud på 10.000 kr., hvis de udskifter deres oliefyr med en varmepumpe, som er et af de tiltag, der har størst effekt på CO2-udslippet. Det er Foreningen Forenet Kredit, der står bag Totalkredit, som

yder tilskuddet, der i øvrigt kan kombineres med et tilskud fra staten på mellem 22.000-45.000 kr. Så ud over besparelsen på varmeregningen, kan det bestemt være værd for kunderne at overveje at sige farvel til deres gamle

oliefyr.

Hertil kommer, at det attraktive energilån, som vi har haft på hylden i mange år, nu har fået nyt liv. Så alt i alt tilbyder vi kunderne en hel pakke med rådgivning og spændende muligheder.

Del denne historie på: