Bænk dig – og få en snak Røde Kors i Aarup stiller to røde samtalebænke op i Aarup By

Aarup

23. maj 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Min far kunne bruge halve og hele timer på at feje gade og fortov foran mit barndomshjem derhjemme i Aarhus. 

Ikke fordi gadestykket var langt, for det var det ikke, højest 15-20 meter vil jeg tro. Nej, når det tog tid, var det fordi gadefejningen var en slet skjult anledning til at snakke med naboer, genboer og andre der bare kom forbi. 

Han kunne lige så godt have sat sig på en bænk, hvis ellers der havde været plads til sådan en på fortovet. 

Bænke har nemlig flere funktioner. Man kan sætte sig for at få pusten, hvis man tilhører de kortåndede. Man kan også bænke sig, mens man spiser en is eller får en pibe tobak, eller man kan bænke sig og se på den pulserende trafik. Og så kan man bænke sig og få en snak med andre om livet i byen, den til enhver tid siddende regerings seneste udskejelser; vejret, der bare var bedre i gamle dage, eller noget fjerde, femte eller sjette. 

Bænke er en mangelvare i Aarup – og i øvrigt også mange andre steder. 

Det vil Røde Kors råde bod på ved at opstille røde samtalebænke overalt i Danmark. 

I Aarup stiller Røde Kors to bænke op, den ene foran Røde Kors-butikken i Bredgade og den anden foran Totalbanken, som dermed ønsker at bakke op om Røde Kors’ aktiviteter. 

– Bænkene bliver så lange, at man kan holde corona-afstand, mens man får en snak, fortæller Helge Roslind fra Røde Kors i Aarup.

Opstillingen af samtalebænke er led i Røde Kors’ indsats mod ensomhed og i det hele taget om at fremme flere samtaler borgerne imellem. 

Flere ensomme under coronaen

I Danmark føler 8% af os ensomhed som et problem, og i forbindelse med coronapandemien oplever endnu flere ensomheden. Ikke mindst unge og ældre hører til de hårdest ramte, skriver Røde Kors i en kampagneskrivelse. 

Ensomhed kan man heldigvis gøre noget ved. Og det gør Røde Kors-frivillige, der tilbyder ældre og sårbare et besøg eller en snak. 

I 2021 er opstillingen af røde samtalebænke et middel til at bekæmpe ensomheden. 

Røde Kors Aarup takker to Aarupfirmaer for sponsorstøtte, malermester Claus Andersen for at have sprøjtemalet de to bænke og Jan Andersen, Skilte og Reklamer, for den påsatte tekst.

Del denne historie på: