Assens Fjernvarme kalder til borgermøde i Aarup Fritidscenter mandag 22. august

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Områdetillægget til fjernvarme justeres – men der er stadig penge at spare ved at vælge fjernvarme

Assens Fjernvarme kan se ind i en tid med øgede omkostninger og længere leveringstid på anlægsarbejder. Og det får betydning, når fjernvarmen skal rulles ud i Aarup og en række landsbyer. 

– Det ses også tydeligt på de priser, vi har fået ind på vores udbud. Bestyrelsen i Assens Fjernvarme ser dog fortsat er et godt fundament for udvidelsen, specielt fordi så mange gerne vil være med. Den høje tilslutningsgrad betyder, at det kun er områdetillægget, der skal justeres. Vi fastholder tilslutningsprisen på 5.000 kr. for et standardhus og en af landets laveste varmepriser. Dermed er fjernvarme fra Assens Fjernvarme stadig det oplagte valg, skriver Assens Fjernvarme i et nyhedsbrev. 

Borgermødet 

Alt det – og meget mere – vil Assens Fjernvarme fortælle nærmere om på et borgermøde i Aarup Fritidscenter mandag 22. august klokken 19. 

– Vi oplever lige nu stigninger på både materialer, anlægsarbejde og renten. Det medfører, at vi desværre ikke kan undgå at hæve prisen på områdetillægget, der dækker transmissionsledningen, som skal transportere fjernvarme fra Assens til Aarup og landsbyer, lyder det fra Assens Fjernvarme.

Fra 7 til 29 kroner

Derfor bliver områdetillægget øget fra 7 kr. til 29 kr. årligt pr. BBR-m². Det svarer til, at tillægget for et standardhus på 130 m² opjusteres til i alt 3.770 kr. årligt eller 315 kr. om måneden.

Den store tilslutning til fjernvarmen i både Aarup og landsbyerne gør dog, at Assens Fjernvarme kan holde den lave tilslutningspris. 

– Jo flere der støtter op, jo bedre er økonomien i projektet, og det er derfor kun områdetillægget, vi må justere. Det er altså fortsat et godt projekt for fællesskabet, mener Assens Fjernvarme. 

– Vi forbliver et af landets absolut billigste fjernvarmeselskaber med en grundpris for et standardhus på under 9.500 kr. Det betyder, at et standardhus på 130 m² i udvidelsesområdet vil have en årlig varmepris på 13.266 kr. inkl. områdetillægget. Det er på niveau med den gennemsnitlige fjernvarmepris i Danmark. Og så er der vel at mærke meget at spare, hvis du er naturgaskunde i dag.

Projektet skubbes – men er stadig færdigt til samme tid

Materialemangel gør, at Assens Fjernvarme må skubbe tidsplanen for udrulningen af fjernvarme. 

Etableringen af transmissionsledningen vil således først gå i gang til efteråret, og tidsplanen for de enkelte områder får også et skub. 

– Men vi er opmærksomme på, at mange er presset af de stigende energipriser, og vi kæmper hårdt for, at I får fjernvarme hurtigst muligt. Derfor vil vi nu optimere på vores projektplan. Det gør vi ved at være fleksible med, hvor vi arbejder henne. Mangler vi materialer i ét område, kan vi arbejde videre i et andet. Og på den måde sørger vi for, at vi stadig er færdige i 2026, som oprindelig planlagt, siger Assens Fjernvarme. 

Status på Grønnemose, Ørsbjerg, Kerte og erhvervsområdet i Aarup

– Vi arbejder fortsat på at få endnu flere med i projektet, da vi ønsker at tilbyde fjernvarme til flest mulige. Og vi har fået rigtig mange henvendelser fra borgere i Grønnemose, Ørsbjerg, Kerte og fra adresser i tilknytning til området samt fra erhvervsområdet i Aarup. Vi melder ud til disse områder, når vi har fået gennemregnet og godkendt en yderligere udvidelse, fortæller Assens Fjernvarme. 

Del denne historie på: