Aarup Sydøst får fjernvarme sommeren 23

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Gravearbejdet begynder i næste uge

De beboere i bl.a. Kirsebærhaven, Æblehaven og i husene mellem Ormehøjvej og Assensvej (Dragebakken, Troldebakken m.v.), dvs. Aarup Syd Øst, som har sagt ja til at få fjernvarme, bliver hovedpersoner i et klassisk eventyr: Først skal de gennem en gruelig masse ondt (sindsygt høje varmeregninger i den kommende vinter), inden det bliver rigtig, rigtig godt (med landets næstlaveste – og faldende – fjernvarmepriser. 

Som de første husstande vil de nemlig få fjernvarme fra Assens, når Assens Fjernvarme lukker op for hanen i sommeren 2023. 

Senere følger de øvrige huse og boliger i de kommende måneder og år – foreløbigt planlagt som etape 2 og etape 3. 

Assens Fjernvarme begynder at grave transmissionsledningen ned om en uges tid. Det første spadestik tages i Aarup, nærmere bestemt ved ”Trekanten” også kaldet Bakkehusene, og så bliver kursen ellers indstillet på Assens. 

– Vi underskrev kontrakt med Løgstør Rør (Logstor), som skal levere rørene og M.J. Eriksson, som skal stå for gravearbejdet for ca. tre uger siden.  På grund af projektets størrelse, skulle det i EU-udbud, forklarer administrerende direktør i Assens Fjernvarme, Marc Roar Hintze

– På en uge kan vi grave ca. 500 meter, og det kræver et stort koordineringsarbejde, for rørene skal lægges i jorden, når de bliver leveret. Der er tale om så store rør – ½ meter i diameter – at det slet ikke ville være fornuft i at oplagre dem, siger fjernvarmedirektøren.

Næsten simultant begynder gravearbejdet i Aarup Sydøst, hvor der skal fremføres stikledning, sådan at husene kan få fjernvarme. 

Når Aarup Sydøst bliver det første område, som får fjernvarme, handler det om volumen. Enten mange mindre forbrugere eller en evt. nogle få store forbrugere skal være koblet på systemet ved åbningen. 

– F.eks. 10 husstande ville ikke kunne trække fjernvarmen med så stor en transmissionsledning, så derfor skal vi have mange med fra begyndelsen, siger Marc Roar Hintze.

Assens Fjernvarme har en grovskitse af projektforløbet. Men den kan dog ændre sig under vejs. 

– Tidsplanen kan blive ændret, fordi vi ikke ved, hvilke materialer vi har til hvilke tider, så for os handler det om at være fleksibel og grave der, hvor vi har de rigtige materialer, siger fjernvarmedirektøren. 

Grovskitserne kan ses på Assens Fjernvarmes hjemmeside. Når de nøjagtige planer for de enkelte områder er klar, vil de berørte beboere blive informeret direkte, lover Assens Fjernvarme. 

Nyt erhvervsområde ved Rørup/Grønnemose kan få betydning

Interessen for at få fjernvarme er stor i Ørsbjerg, Kerte, Grønnemose og Aarups Erhvervsområde, har Assens Fjernvarme erfaret. 

– Aarups Erhvervsområde er godt på vej, og når det gælder de øvrige områder, gælder fortsat at vi mangler beregninger. Det bliver vi færdige med, men vi har vanvittig travlt, siger Marc Roar Hintze. 

For at Assens Fjernvarme vil sige ja til et nyt område (som også skal godkendes af Assens Byråd), skal det ideelt set resultere i, at alle forbrugere vil opleve faldende priser på grund af stordriftsfordele. I hvert fald må det ikke blive dyrere, fortalte Assens Fjernvarme på informationsmødet i Aarup den 22. august. 

Hvis Assens Fjernvarme finder, at det vil være fordelagtigt at få koblet Grønnemose på projektet, vil det også omfatte Rørup. 

– Det, der kan gøre Grønnemose interessant, er det kommende store erhvervsområde, siger fjernvarmedirektøren. 

Assens Fjernvarme håber på flere nye kunder

Transmissionsledningen er dimensioneret sådan,  at den vil kunne føre fjernvarme frem til alle forbrugere i de områder, som er omfattet af projektet, og ikke kun de ca. 70 procent, som har sagt ja. Videre er transmissionsledningen også stor nok til, at Aarup Erhvervsområde, Kerte, Ørsbjerg, Grønnemose og Rørup kan komme med. 

Assens Fjernvarme ser gerne, at flere forbrugere siger ja til fjernvarme. 

– Jo flere forbrugere vi bliver, des billigere bliver fjernvarmen for alle, siger Marc Roar Hintze. 

De enkelte husejere i projektområdet kan sagtens vente måneder eller år med at blive tilsluttet fjernvarmenettet, men Assens Fjernvarme opfordrer dog folk til at sige ja, så hurtigt som muligt. 

– Det vil lette vores planlægningsarbejde, og skulle vi få brug for flere gravehold, så er det ikke et problem, siger fjernvarmedirektøren. 

Del denne historie på: