Aarup Mølle får ny omgang takket være fondsstøtte

Aarup

10. december 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Til foråret får Aarup Mølle en ny omgang, også kaldet et galleri, dvs. en platform hvorfra mølleren kunne starte og bremse møllevingerne, regulere vingernes position i forhold til vindretningen og sætte sejl på de  sejlførende møller. 

– Omgangen er i så dårlig forfatning, at det er nødvendigt at udskifte den, fortæller Peter Lind-Hansen, der er formand for ”Bestyrelsen for Fonden til bevarelse af Aarup Mølle”, som ejer og driver møllen som museum. 

Totalrenoveringen står fonden i 320.000 kroner, som den har fået råd til takket være støtte på 150.000 kroner fra Murermester Ib Hansens fond og 50.000 støttekroner fra Møllerens Fond. Restbeløbet, ca. 120.000 kroner tages af fondens opsparede midler. 

Det lokale tømrer- og snedkerfirma Klaus Lebæk skal stå for renoveringen, og det skyldes, fortæller Peter Lind-Hansen, at dette firma har restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger som et kerneområde. 

Aarup Mølle kaldes for en hollandsk vindmølle, og den blev opført i 1875 på Rokkebjerg, hvorfra den flyttede til sin nuværende lokalitet på Møllebakken i 1894. Møllen var i drift indtil 1960, mens det tilhørende bageri i nogle år fortsatte med at bage brød. Det var dengang, der var tre bagerier i Aarup. Ak ja. 

I godt en snes år har fonden i flere omgange renoveret Aarup Mølle, bl.a. har den fået en ny ”møllehat”, ny spåndækning og spotlamper, så møllen kan ses om natten. 

Fondsbestyrelsen består foruden Peter Lind-Hansen af Kristian Nancke, Johannes Jacobsen, Poul Pedersen og Jens Ole Andersen, der er det nyeste skud på stammen, idet han overtog bestyrelsesposten efter sin far, Peder Andersen som døde 29. august i år. 

Del denne historie på: