Aarup Lokalråd ønsker at dele sine tanker og høre om dine. Til gengæld får du et måltid mad

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Kun vandreservoir eller rekreative områder? 

Det er vel et spørgsmål om måneder, inden Assens Forsyning begynder at grave store dele af gadenettet i den ældste del af Aarup op, sådan at overfladevand (regn og sne) holdes adskilt fra spildevandet. 

Overfladevandet skal opsamles i flere vandreservoirer, i nogle tilfælde i søer, i andre tilfælde bassiner, hvor vandet kan føres hen, når Vorherre sådan for alvor åbner for sluserne. 

Sådanne vandreservoirer behøver ikke blive til adgang-forbudt-steder, men kan tænkes ind i nye rekreative områder. 

Netop sådan tænker Aarup Lokalråd, som ønsker at høre, hvad borgerne tænker om det – og alt muligt andet, der sker eller burde ske i Aarup. 

Det har fået Aarup Lokalråd til at byde på dialogmiddag  eller mere konkret gratis aftensmad og en god snak i Aarup Sognehus, Kirkegade 5A onsdag, den 20. marts, klokken 18 og nogle timer frem. 

– Vi har oplevet, at mange mennesker har et stort ukendskab til, hvad vi går og laver, og det, vi ønsker med dialogmiddagen, er at fortælle om, hvad vi foretager os – for eksempel hvilke tanker vi gør os, om de kommende vandreservoirer, fortæller Morten Rønberg Ejby, der er formand for Aarup Lokalråd.

– Men ikke kun det, vi håber også at kunne bytte en middag med folks tanker om Aarup. Og endelig vil det da være fint, hvis en og anden ønskede at blive en del af lokalrådet eller arbejde med et enkelt projekt. 

– Tanken med dialogmiddagen er, også at alle kan komme og få noget godt at spise og samtidig møde andre fra Aarup, som de måske ikke snakker med til daglig. 

Lokalrådet holder ved samme lejlighed sit årsmøde. 

Maden leveres af Hotel Aarup Kro. 

Tilmelding – der er plads til 50 – på Aarup Lokalråds Facebookside. 

Del denne historie på: