Aarup Lokalråd lun på at få fjernvarme til Aarup

Aarup

28. marts 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Olie- og gasfyr skal udfases inden 2030 og så kan fjernvarme være et alternativ

Tanken om etablering af fjernvarme i Aarup er aktualiseret af  Folketingets beslutning om at reducere

CO2 udslippet i Danmark med 70% inden 2030 og i den forbindelse besluttet at udfase private olie- og gasfyr inden 2030. Det skriver Aarup Lokalråd, som mener, at fjernvarme kan være et godt alternativ. 

– Vi der bor i et gasforsyningsområde, skal derfor inden for de kommende ni år tages stilling til, hvordan vi fremadrettet ønsker at opvarme vores boliger i Aarup, siger Kjeld Alsholm fra Aarup Lokalråd.

Lige kan alternativet være jordvarme eller en varmepumpe. 

Uanset hvilken varmekilde der vælges, kommer etableringen pr. husstand ca. til at koste i omegnen af 100.000 kroner fratrukket eventuelt tilskud fra staten i niveauet 25 til 30.000 kr., hvilket må betragtes som en stor investering for nuværende boligejere, og de der lige har købt eller påtænker at erhverve ejendom i Aarup, mener Kjeld Alsholm. 

Assens Fjernvarme 

byder sig til 

Assens Fjernvarme er på det seneste kommet på banen med et tilbud om 

etablering af en 17 km transmissionsledning fra Assens til Aarup. Et tilbud, som de har sendt til Aarup Lokalråd. 

– Tilbuddet kommer belejligt for Aarupborgerne, som i god tid kan skabe klarhed over, hvilken vej de bør vælge, siger Kjeld Alsholm. 

Henvendelsen til Aarup Lokalråd fra Assens Fjernvarme skal, fortæller Kjeld Alsholm, ses på baggrund af, at fjernvarmen i øjeblikket er ved at udvide kapaciteten med en solcellepark og en stor varmepumpe. 

Produktionen på værket er 100% CO2 -neutral, og opfylder således allerede nu folketingets 2030 krav. 

Udvidelsen af produktionskapaciteten gør det samtidig muligt for Assens Fjernvarme at ”eksportere” billig grøn varme ud af Assens by, i lighed med den ordning der i 2011 blev etableret til Ebberup 7 km fra Assens.

– Assens Fjernvarme har nogle af landets laveste priser. Gevinsten ved at udvide forsyningsområdet er for de nuværende kunder, at de samlede faste omkostninger reduceres i takt med, at der kommer flere kunder til. Lovgivningen på varmeområdet gør nemlig at man ikke må profitere af nye kunder og at der ikke må genereres overskud, forklarer Kjeld Alsholm. 

Aarup Lokalråd blev på et møde 1. marts orienteret om de foreløbige tanker og muligheder.

Aarup Lokalråd har på baggrund af mødet besluttet at gå i yderligere dialog med Assens Fjernvarme, for at  medvirke til at sikre den bedste og billigste model for eventuel opgradering af byen til fjernvarme.

 

Informationsmøde, når coronaen tillader det

Aarup Lokalråd vil i fællesskab med Assens Fjernvarme holde et indledende orienteringsmøde, når situationen omkring corona tillader det. 

Foreløbige estimater.

• Pris for 17 km transmissionsledning til Aarup – ca. 42 mio.  Pålignes Aarup Borgere *

• Pris for nedgravning af rør i hele byen – ca. 51 mio. Afholdes af Assens Fjernvarme

• Forudsætning ca. 50% af husstandene tilsluttes – eller 667 private husstande.

• Der er p.t. ikke indkalkuleret tilslutning fra virksomheder og institutioner. Øget tilslutning forbedrer økonomien.

• Årlig varmepris for standardhus på 130 m2 vil være i størrelsesordenen 10.000 kr. 

• Transmissionsafgift ca. 2-3.000 kr. årligt i 15 år ca. *

• Forventet tilslutningsafgift pr. husstand 10.000 til 20.000 *

• Planlægningsfase vil vare ca. ¾ år og nedgravning af transmissionsledning ca. ½ år.

• Tidshorisont for endelig tilslutning 2 til 3 år.

Fordele ved fjernvarme

• Privat selskab ejet af forbrugerne

• Billig varme – med overskudsdeling

• Klimavenligt – baseret på 100 % CO2 neutral produktion

• Minimale løbende serviceomkostninger

• Intet strømforbrug

• Ingen støj

• Engangsinvestering 

• Sikrer ejendommens værdi fremadrettet.

Del denne historie på: