Aarup Boldklub har fået forlænget sponsoratet i to år

Aarup

19. august 2022

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

– gælder alle spillere fra U6 til U17

Lars Berg, sponsoransvarlig for Aarup Boldklubs fodboldafdeling er en glad mand. 

Det er erhvervschef i Middelfart Sparekasse Sune Hasseltoft også. De to er nemlig blevet enige om at forlænge Middelfart Sparekasses sponsorat af kamptøj til alle boldklubbens ungdomsspillere, dvs. fra U6 til og med U17, i yderligere to år. 

– Vi ønsker helt generelt at støtte det lokale foreningsliv, siger Sune Hasseltoft, som kan fortælle at sparekassen har filialer flere steder på Fyn og i Jylland, ligesom han ved, at den også har kunder i både Aarup, Vissenbjerg og Tommerup. 

For Middelfart Sparekasse er det afgørende, at det er ungdomsspillerne, som kommer til at nyde godt af sponsoraftalen. 

– Vi ønsker at give et bidrag til, at klubben kan udvikle sig, og udviklingen begynder med de unge, og så har jeg også på fornemmelsen, at det ofte er lettere for klubber at finde sponsorer til seniorhold, siger Sune.

– Vi har også den opfattelse, at et godt og aktivt foreningsliv er godt for en by, for det er med til at trække folk til byen, mener Sune. 

– Og endelig tror jeg, det er vanskeligt at drive en klub uden sponsorater. 

Det giver Lars Sune ret i. 

– Alternativet til sponsorater er jo at øge medlemsbetalingen, og det kan vi jo ikke bare gøre, uden at det vil få negative konsekvenser for medlemstallet, er Lars sikker på. 

Han har i øvrigt et fromt ønske om, at en blomstrende ungdomsafdeling i Aarup Boldklub vil kunne bevæge Assens Kommune til at yde økonomisk støtte til en længe ønsket kunstgræsbane. 

Del denne historie på: