30 rækkehuse får fjernvarme fra satellitfyr

Aarup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Amstrup&Baggesen har besluttet at alle 85 boliger på Bakkehusene skal have fjernvarme. 

Ejerne af kommende parcelhuse kan få fjernvarme – hvis de vil

Som de første boliger i Aarup får de 30 rækkehuse, som Amstrup&Baggesen Enteprise lige nu er ved at opføre på Bakkehusene for Ejendomsselskabet Bakkehusene ApS, fjernvarme. I første omgang er varmekilden fra et satellitfyr opstillet af Assens Fjernvarme. 

– Vi har fra begyndelsen ønsket, at boligerne skulle have fjernvarme, og det har vi så været i dialog om med Assens Fjernvarme, fortæller Ove Jensen fra Amstrup&Baggesen. 

Udfordringen har været, at de i alt 85 boliger, som Amstrup&Baggesen vil opføre på Bakkehuse, bliver færdige og taget i brug, inden transmissionsledningen – der skal føre fjernvarme fra Assens til Aarup – er anlagt, men det er ikke noget problem. 

Assens Fjernvarme graver stikledninger ned i området, og indtil transmissionsledningen er klar, får boligerne varme fra et satellitfyr, fortæller Ove Jensen. 

– Ja, det er et lille fyr, som vi lejer, indtil der kan komme fjernvarme i rørene, siger fjernvarmedirektør Marc Roar Hintze. 

Parcelhusene

Om de kommende parcelhuse på Bakkehusene – de første to er ved at blive opført – får fjernvarme, er op til de enkelte husejere. 

Assens Fjernvarme må ikke grave stikledninger ned i parcelhusområdet i håb om, at husejerne på et tidspunkt vil vælge fjernvarme. 

– Hvis man forestillede sig, at nogle af grundene ikke ville blive solgt, så vil vi have haft en udgift med at føre varme ind til disse grunde. Og den udgift vil så skulle dækkes af de øvrige forbrugere, men det ville simpelthen ikke være lovligt for os at gøre det, fortæller Marc Roar Hintze.

Så’ der rejsegilde på Bakkehusene

Det går stærkt med at opføre 30 rækkehuse på Bakkehusene, ja så stærkt, at Amstrup&Baggesen Entreprise og Ejendomsselskabet Bakkehusene holder rejsegilde fredag 24. marts 2023 klokken 13. 

At Bakkehusene på ”Trekanten” mellem Møllegyden, Ørsbjergvej og Assensvej har været landbrugsjord kan være svært at se i dag, hvor huse skyder op og det myldrer med håndværkere fra tidlig morgen til sen aften. 

Amstrup&Baggesen, som agter at opføre i alt 85 boliger på Bakkehusene, forventer, at de første 30 boliger vil være indflytningsklare til sommer. 

Byggeriet er inddelt i tre etaper. Den næste etape bliver de 35 boliger på arealet mellem Assensvej/Ørsbjergvej og de første 30 rækkehuse. 

Sidste etape gælder 20 boliger på området mellem Møllegyden/Ørsbjergvej og de første 30 rækkehuse. 

– Hvad det bliver for en type boliger, har vi ikke lagt os fast på, siger Ove Jensen fra Amstrup&Baggesen. 

De første 30 rækkehuse er lejeboliger, som Amstrup&Baggesen opfører for ”Ejendomsselskabet Bakkehusene Aps”. 

Del denne historie på: